Subvención a pequenas empresas de nova creación

PRAZO: 21/07/2021 ATA 20/08/2021 (POR ORDE DE ENTRADA)

DIRIXIDA A: Empresas creadas desde o 01/08/2020 que creasen emprego por conta propia e/ou allea (autoemprego e/ou contratación)

EXCLUÍDAS: Persoas autónomas, CB, SC, S COOP e S. Laborais

LIÑAS:

  1. EMPREGO: Ata 9000 euros por posto de emprego creado
  2. FORMACIÓN: Ata o 75% dos gastos e 3000 euros como máximo
  3. INICIO DE ACTIVIDADE: Para certos gastos de inicio e ata 9000 euros por posto de emprego creado
  4. CONCILIACIÓN: Ata o 75% dos gastos de coidados e 3000 euros como máximo

MÁIS INFORMACIÓN

Print Friendly, PDF & Email