Contratación

Ata 6.300€ para as empresas que contraten, por un mínimo de seis meses, persoal veciño e con residencia efectiva no municipio de xove.

HOMES

 5.400€*
Contratación Indefinida

*1.800€ ao ano
durante 3 anos

MULLERES

6.300€*
Contratación Indefinida

*2.100€ ao ano
durante 3 anos

 

 

3.000€*
Contratación Temporal

*1.000€ ao ano
durante 3 anos

 

 3.900€*
Contratación Temporal

*1.300€ ao ano
durante 3 anoS

 

 

 

 

O Prazo de presentación de solicitudes é de un mes  desde a data de alta na Seguridade Social da persoas contratada.

Autoemprego

Ata 6.300€ para as persoas desempregadas veciñas do municipio de Xove que se establezan como autónomas, ou baixo outra forma de autoemprego, no propio municipio.

HOMES

 5.400€*
Contratación Indefinida

*1.800€ ao ano
durante 3 anos

MULLERES

6.300€*
Contratación Indefinida

*2.100€ ao ano
durante 3 anos

 

 

 

 

 

O Prazo de presentación de solicitudes é de dous meses contados desde a data de alta na Seguridade Social.
traballadora