Consellos para redactar un bo currículo

 • Emprega papel branco ou cor moi claro, de calidade, sen adornos e/ou filigranas
 • O currículo debe estar adaptado ao posto de traballo ó que se opta
 • Redacta dunha maneira clara, concisa e concreta
 • Destaca os teus datos de contacto
 • Expresa cada idea nunha frase e utiliza frases e parágrafos curtos
 • Coida a presentación e revisa a ortografía antes de envialo
 • Acompaña o currículo cunha carta de presentación

A Carta de Presentación

A carta de presentación é unha poderosa axuda que acompaña ao currículo á hora de atopar traballo.

O obxectivo desta carta é xerar interese na candidatura e pretende conseguir que desexen coñecer a persoa candidata e concederlle unha entrevista de traballo.

Existen dous modelos:

 1. Para responder a unha oferta de emprego
  Enviase en resposta a unha oferta de emprego publicada xa sexa en prensa ou internet.
 2. Enviar unha candidatura expontánea
  A carta de presentación de candidatura espontánea permite tomar unha actitude activa e contactar coas empresas nas que se desexa traballar

Descarga e inspírate con algúns modelos de cartas de presentación

Carta de presentación Autocandidatura

Carta de presentación Resposta a un Anuncio