SUBVENCIÓNS PARA A INSTALACIÓN DE PANEIS SOLARES FOTOVOLTAICOS

PRAZO:  16/07/2021 – 01/12/2021 POR ORDE DE ENTRADA

DIRIXIDA -ENTRE OUTRAS- A: Empresas legalmente constituídas e autónomos; incluídas as empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente instalacións consumidoras de enerxía e que o obxecto destes contratos de servizos sexa a consecución de aforro económico derivado dun menor consumo de enerxía.

Investimentos subvencionables:

1. Os paneis solares fotovoltaicos.

2. O acondicionamento da enerxía eléctrica (inversores, convertedores, reguladores, cadros eléctricos, elementos de interconexión, proteccións, cablaxe, equipamentos de medidas e outros equivalentes), monitorización (sensores, adquisición de datos, comunicación remota e outros equivalentes) e sistema de acumulación con baterías.

3. O resto de accesorios da instalación para o correcto funcionamento do sistema.

4. O custo de montaxe e conexionado.

CONTÍA: Para as empresas poderá chegar ao 30% e como máximo 40.000 €

Foto de Tecnología creado por jcomp – www.freepik.es

Print Friendly, PDF & Email