INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN

Obxecto: Incentivar a contratación indefinida inicial, contratación temporal e a transformación en indefinida En prazo:  27/07/2021 – 30/09/2021 (POR ORDE DE ENTRADA) CONTRATACIÓNS REALIZADAS DESDE O 01/10/2020 ATA O 30/09/2021 CON: menores...

Bono das persoas autónomas.

Subvención do 80% e ata 3000 euros con pagamento anticipado PRAZO: 13/07/2021 ata 12/08/2021 (POR ORDE DE ENTRADA) REQUISITOS: Persoas autónomas ou socidades (que teñan unha persoa autónoma societaria) cunha antigüidade na...