PLAN REACTIVA XOVE (COVID-19)

AXUDAS DESTINADAS A APOIAR ÁS PERSOAS AUTÓNOMAS E MICROEMPRESAS AO ABEIRO DO PLAN “RE-ACTIVA XOVE” PARA FACER FRONTE AOS EFECTOS ORIXINADOS POLA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA CON MOTIVO DO COVID-19 PRAZO...