O Concello de Xove contratará 3 persoas para traballos forestais

Se tes interese nestas prazas debes acudir/contactar coa Oficina de Emprego de Burela indicándollelo.

POSTO: PEÓN/PEOA FORESTAL

REQUISITOS: Algúns dos requisitos son os seguintes: estar anotado/a como persoas desempregada non ocupada na OPE, ser maior de idade e non ser contrada por un período igual ou superior a 9 meses con cargo ás axudas concedidad no ano 2022 pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade no ámbito de colaboración coas entidades locais e coas entidades sen ánimo de lucro, en materia de políticas activas de emprego, para a contratación de persoas traballadoras desempregadas.

PROCEDEMENTO: A OPE (Oficina de Emprego) de Burela contactará coas persoas que preseleccione, estas persoas deberán vir ao Concello a recoller unha copia das Bases de selección a fin de coñecer as características da selección e reunir a documentación que precisan aportar o día marcado para a mesma.

MÁIS INFORMACIÓN: Rosa Lage Canoura (982592001)


Print Friendly, PDF & Email