OFERTA DE EMPREGO NO CONCELLO DE XOVE

POSTO: OFICIAL DE FONTANERÍA

PROCEDEMENTO: Concurso Oposición

CARACTERÍSTICAS DA PRAZA. GRUPO: C2 NIVEL C.D.: 15

MÁIS INFORMACIÓN:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Print Friendly, PDF & Email