EMEGA: Subvención para mulleres que crean ou manteñen postos de emprego feminino

PRAZO: 15/07/2021 AO 16/08/2021

CONCEPTO SUBVENCIONABLE: Creación ou mantemento de emprego feminino

LIÑAS:

  • EMPRENDE: Novas empresas que crean postos de emprego feminino: Ata 22.000 €
  • ACTIVA: Empresas xa existentes que teñen un proxecto de reactivación, consolidación ou mellora que permite manter os postos de emprego feminino existentes ou crealos novos: Ata 17.000€
  • ITEF: Novas empresas de bases tecnolóxica que crean postos de emprego feminino: Ata 42.000€
  • CONCILIA: Complemento ás liñas anteriores, para a conciliación familiar e laboral: Ata 5.000 €

IMPORTANTE: Aínda que estas axudas non son concedidas por orde de entrada, no caso de obter a mesma puntuación (algo moi probable) o desempate realizarase tendo en conta a data de presentación

MÁIS INFORMACIÓN

Print Friendly, PDF & Email