AXUDAS AO FINANCIAMENTO DAS PEMES GALEGAS. IGAPE

PRAZO: 30 de xuño ao 30 de setembro de 2021 (Por orde de entrada)

TIPOS DE AXUDA, as axudas son para os seguintes finaciamentos:
a) Préstamos avalados para o crecemento das pemes.
b) Operacións avaladas para o financiamento de tráfico comercial.
c) Garantías ante terceiros vinculadas a operacións de tráfico ou avais técnicos.

MÁIS INFORMACIÓN

Print Friendly, PDF & Email