OFERTAS DE EMPREGO PARA O CONCELLO DE XOVE

BRIGADA DE INCENDIOS


  • POSTOS: 3 PEÓNS FORESTAIS+1 CONDUCTOR/A+1 XEFE/A DE BRIGADA
  • PRAZO DE INSCRICIÓN: ATA O 01/07/2021
  • REQUISITOS: 3 PEÓNS FORESTAIS (CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE) // 1 CONDUCTOR/A (CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE E CARNÉ DE CONDUCIR – TIPO B) // 1 XEFE/A DE BRIGADA (C. S. EN XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL OU ENXEÑERÍA DE MONTES OU ENXEÑERÍA TÉCNICO FORESTAL)
  • DURACIÓN DO CONTRATO: 3 MESES A XORNADA COMPLETA
  • INSCRICIÓN: NO CONCELLO (PRESENCIAL OU TELEMÁTICA)
  • TIPO DE SELECCIÓN: CONCURSO OPOSICIÓN
  • MÁIS INFORMACIÓN: ALBERTO RAPA (982592001)
  • BASES DE SELECCIÓN E FOLLA DE INSCRICIÓN
Print Friendly, PDF & Email