BONO ENERXÍA PEME

Subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e
pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artístico-recreativas

ABERTO O PRAZO: HOXE 14 DE ABRIL DE 2021 (Por orde de entrada)

Ata o 80% de subvención, cun máximo de 6.000 euros

Serán subvencionables os gastos e os investimentos realizados entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro de 2021 nos seguintes conceptos: (tipoloxía dos bonos)

a) Bono envolvente

b) Bono iluminación

c) Bono instalacións eléctricas

d) Bono equipamento

e) Bono climatización

f) Bono inmótica

Foto de Papel creado por jcomp – www.freepik.es

Print Friendly, PDF & Email