SUBVENCIÓN PARA TERRAZAS (HOSTALARÍA)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

1.- SUBVENCIÓN: 80%, cun anticipo do 50% coa resolución

2.- PRAZO DE SOLICITUDE: Desde o 04/12/2020 ata o 28/02/2021; POR ORDE DE ENTRADA

3.- PRAZO DE EXECUCIÓN: 01/10/2020 ata o 30/10/2021

4.- GASTOS: INSTALACIÓN, ADECUACIÓN ESTÉTICA E PAQUETERÍA DE ENTREGA A DOMICILIO OU RECOLLIDA

a) A instalación de pechamentos estables ou instalación de elementos desmontables e móbiles que sirvan de illamento, acoutamento do perímetro ou protección, así como outros elementos móbiles que cumpran esta función nos laterais, cuberta e/ou chan, tales como: toldos, biombos, cortaventos, parasoles e tarimas accesibles. Inversión máxima subvencionable: 14.000 €

b) A adecuación estética e mellora da imaxe e funcionalidade da terraza con criterios de homoxeneización estética e integración no seu contorno, mediante a renovación do mobiliario (mesas, cadeiras e xardineiras), instalación de sistemas de iluminación e de aparatos calefactores exteriores, así como actuacións de mellora da fachada exterior do local. Para seren subvencionables, os aparatos calefactores deberán ser eléctricos ou baseados noutras opcións que non impliquen combustibles fósiles e permitan dar o servizo con enerxía de fontes renovables. Inversión máxima subvencionable: 7.000 €

c) A adquisición de elementos sostibles de envasado e empaquetado de comida e bebidas para o servizo de entrega a domicilio ou de recollida no propio establecemento. Inversión máxima subvencionable: 4.000 €

MÁIS INFORMACIÓN

Print Friendly, PDF & Email