PROGRAMA MICROEMPRESAS

En prazo:  28/11/2020 – 28/12/2020

A Xunta de Galicia subvenciona ás empresas que cumpran estes requisitos cun máximo de 5.000 euros.

  • Que teñan domicilio fiscal en Galicia.
  • Que teñan ou tivesen autorizado un expediente de regulación temporal de emprego
    (ERTE) pola COVID-19 desde a declaración do estado de alarma.
  • Que a facturación baixase polo menos o 45 % no ano 2020, realizándose unha comparación
    entre o facturado en todo o ano 2019 e os tres primeiros trimestres do ano 2020.

MÁIS INFORMACIÓN

Print Friendly, PDF & Email