AXUDAS A TAXIS E ALUGAMENTO CON CONDUCTOR/A

Axudas para a instalación de anteparos en vehículos dedicados ás actividades de taxi e de alugamento con condutor.

En prazo:  12/06/2020 – 31/07/2020

Obxecto

1. O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras para a concesión de axudas a persoas titulares de autorizacións de transporte habilitantes para o exercicio das actividades de transporte público interurbano en vehículos de turismo, documentadas en autorizacións da serie VT-N, ou de autorizacións administrativas habilitantes para o exercicio da actividade de alugamento de vehículos con condutor, documentadas en autorizacións da serie VTC, en ambos os casos domiciliadas en Galicia, para a adquisición e instalación de anteparos para os vehículos adscritos ás indicadas actividades.

2. Así mesmo, por medio desta orde convócanse as devanditas subvencións para o ano 2020 (código de procedemento IF311A). En concreto, poderán ser obxecto de subvención os anteparos adquiridos e instalados entre o 1 de marzo de 2020 e o 31 de xullo de 2020 pola totalidade de titulares de autorizacións administrativas habilitantes para o desenvolvemento da actividade de transporte interurbano en taxi ou de alugamento de vehículos con condutor, domiciliadas en Galicia.

MÁIS INFORMACIÓN

Print Friendly, PDF & Email