OFERTAS DE EMPREGO CONCELLO DE XOVE


4 PEÓNS FORESTAIS (Subvención Xunta de Galicia)

MÁIS INFORMACIÓN: Departamento de emprego e desenvolvemento local: Rosa Lage


Características do contrato: 9 meses a xornada completa, empezando previsiblemente o 29/06/2020.

Requisitos e procedemento: As persoas interesadas e con capacidade para desempeñar o posto han de anotarse ou asegurarse que están anotadas na Oficina de Emprego de Burela como PEÓN FORESTAL. As persoas que foran contratadas por un período igual ou superior a nove meses con cargo ás axudas concedidas no ano 2019 non poderán volver acceder a estas contratacións.

Datos da selección: A Oficina de Emprego encargarase de realizar unha preselección e convocar a 16 persoas para o día da selección no Concello, que, previsiblemente será o 26 de xuño ás 12:00 horas.

BRIGADA DESBROCE (Concello de Xove)

INFORMACIÓN TURÍSTICA (Concello de Xove)

6 PEÓNS DE DESBROCE: 2 MESES A 1/A XORNADA

2 INFORMADORES/AS TURÍSTICAS: 2 MESES A 1/A XORNADA

MÁIS INFORMACIÓN: Departamento de recursos humanos: Alberto Rapa

Requisitos e procedemento: As bases de selección publicaranse no BOP

BRIGADA INCENDIOS PARA O CONCELLO DE XOVE (XUNTA DE GALICIA)


3 PEÓNS FORESTAIS: 3 MESES A XORNADA COMPLETA

1 PEÓN CONDUCTOR/A: 3 MESES A XORNADA COMPLETA

1 XEFE/A BRIGADA: 3 MESES A XORNADA COMPLETA

MÁIS INFORMACIÓN: Departamento de recursos humanos: Alberto Rapa

Requisitos e procedemento: A selección realizarase a través da Oficina de Emprego de Burela

Print Friendly, PDF & Email