PROGRAMA CHEQUES DIXITALIZACIÓN COVID19

AXUDAS A PROXECTOS DE DIXITALIZACIÓN PARA FACER FRONTE Á SITUACIÓN PROVOCADA POLO COVID19

En breve abrirase o prazo para solicitar esta axuda, é preciso estar alerta e ter rexistro na páxina do IGAPE, para que así, en canto abra, poder solicitala á maior brevidade, que é importantísimo porque irán aprobando as axudas por orde de entrada.

Obxecto: Apoiar proxectos que promovan a adaptación á situación creada polo COVID-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais.

Porcentaxe de subvención: 80%. Anticipo do 50% do importe da axuda sen garantías concedido automáticamente coa resolución positiva sen máis trámite.

MÁIS INFORMACIÓN: 982592001 (Rosa Lage)/ aedl@xove.es

Print Friendly, PDF & Email