AVAIS PARA PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS E PERSOAS AUTÓNOMAS

O BOE de hoxe (20/05/2020) informa sobre a posta en marcha do cuarto tramo da liña de avais para pequenas e medianas empresas e persoas autónomas afectadas polas consecuencias económicas do COVID-19

LIÑAS DE AVAIS

Obxecto: Facilitar o mantemento do emprego e paliar os efectos económicos do COVID-19, teniendo como obxectivo cubrir os novos préstamos e outras modalidades de financiación e as renovacións concedidos por entidades financeiras a empresas e autónomos para atender as necesidades de finaciación como:

  • Pagos de salarios
  • Facturas de proveedores pendentes de liquidar
  • Alugueres de locais, oficinas e instalacións
  • Gastos de subministros
  • Necesidade de circulante
  • Outras necesidades de liquidez, incluíndo as derevadas de vencementos de obrigas financeiras ou tributarias

MÁIS INFORMACIÓN

Print Friendly, PDF & Email