PROGRAMA PRENDE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Se tés interese en formarte gratuítamente nos seguintes ámbitos: Campo e animais; Tecnoloxía eólica; Hostalaría; Repoboación forestal ou Emprendemento, o PROGRAMA PRENDE pode ser do teu interese, porque ademais desta formación ten previsto medidas de inserción laboral. Infórmate, aínda está o prazo aberto.

Print Friendly, PDF & Email