CURSOS DA PROVINCIA DE LUGO PARA PERSOAS DESEMPREGADAS

TÍTULO

CONCELLO INICIO HORAS
Recepción en aloxamentos BARREIROS 14/11/2019 648
Representación de proxectos de obra civil BARREIROS 28/02/2020 618
Competencia matemática N2 BURELA 11/11/2019 138
Competencia matemática N2 BURELA 20/01/2020 138
Comunicación en lingua galega N2 BURELA 07/01/2020 38
Confección e publicación de páxinas web BURELA 13/01/2020 578
Docencia da formación profesional para o emprego BURELA 11/05/2020 398
Mercadotecnia e compravenda internacional BURELA 11/11/2019 768
Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos BURELA 13/01/2020 388
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais BURELA 02/01/2020 448
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais BURELA 20/04/2020 448
Organización do transporte e a distribución BURELA 07/01/2020 438
Seguridade informática BURELA 11/11/2019 518
Xestión da produción en fabricación mecánica BURELA 02/03/2020 368
Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas FOZ 09/01/2020 618
Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas FOZ 09/06/2020 298
Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas FOZ 29/06/2020 298
Operacións de fontanería e calefacción – Climatización doméstica FOZ 13/01/2020 558
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais MONDOÑEDO 18/11/2019 468
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais MONDOÑEDO 13/04/2020 468
Tanatopraxia MONDOÑEDO 16/12/2019 538
Transporte sanitario MONDOÑEDO 18/11/2019 578
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais PONTENOVA, A 02/03/2020 468
Actividades auxiliares en agricultura VALADOURO, O 08/06/2020 388
Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes VALADOURO, O 02/01/2020 288
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais VICEDO, O 11/12/2019 468
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais VICEDO, O 11/12/2019 468
Socorrismo en espazos acuáticos naturais XOVE 08/01/2020 438
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais BECERREA 13/01/2020 468
Actividades administrativas na relación co cliente LUGO 27/01/2020 818
Asistencia á dirección LUGO 02/01/2020 628
Asistencia á dirección LUGO 02/01/2020 628
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais LUGO 02/01/2020 468
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais LUGO 02/01/2020 468
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais LUGO 03/02/2020 468
Atención sociosanitaria a persoas no domicilio LUGO 25/11/2019 618
Atención sociosanitaria a persoas no domicilio LUGO 25/11/2019 618
Cociña LUGO 07/01/2020 828
Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego LUGO 10/06/2020 283
Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego LUGO 10/06/2020 283
Competencia clave nivel 2 para certificados de profesionalidade con idioma galego LUGO 13/07/2020 283
Competencia matemática N2 LUGO 02/01/2020 138
Competencia matemática N2 LUGO 17/02/2020 138
Comunicación en lingua castelá N2 LUGO 02/01/2020 138
Comunicación en lingua castelá N2 LUGO 24/08/2020 138
Comunicación en lingua galega N2 LUGO 17/02/2020 38
Comunicación en lingua galega N2 LUGO 06/04/2020 38
Creación e xestión de microempresas LUGO 28/04/2020 538
Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web LUGO 16/04/2020 608
Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas LUGO 01/04/2020 588
Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial LUGO 02/01/2020 648
Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas LUGO 19/11/2019 678
Deseño de canalización industrial LUGO 15/05/2020 498
Dinamización comunitaria LUGO 11/11/2019 628
Docencia da formación profesional para o emprego LUGO 14/01/2020 398
Docencia da formación profesional para o emprego LUGO 12/03/2020 398
Docencia da formación profesional para o emprego LUGO 29/05/2020 398
Instalación de elementos de carpintería LUGO 24/03/2020 578
Levantamentos e trazas LUGO 18/11/2019 678
Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos LUGO 11/11/2019 648
Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos LUGO 13/01/2020 578
Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares LUGO 26/02/2020 538
Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos LUGO 24/02/2020 538
Montaxe de estadas tubulares LUGO 12/05/2020 378
Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción LUGO 19/02/2020 578
Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión LUGO 21/01/2020 998
Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas LUGO 25/11/2019 558
Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas LUGO 06/05/2020 658
Operación de sistemas informáticos LUGO 01/04/2020 618
Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas LUGO 09/01/2020 298
Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas LUGO 20/04/2020 298
Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción LUGO 21/01/2020 518
Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción LUGO 27/05/2020 518
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais LUGO 09/03/2020 448
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais LUGO 07/05/2020 448
Operacións básicas de cociña LUGO 02/01/2020 368
Operacións básicas de cociña LUGO 02/01/2020 368
Pintura de vehículos LUGO 06/11/2019 518
Programación de sistemas informáticos LUGO 14/11/2019 608
Programación de sistemas informáticos LUGO 18/11/2019 608
Programación de sistemas informáticos LUGO 10/02/2020 608
Programación de sistemas informáticos LUGO 10/02/2020 608
Seguridade informática LUGO 02/01/2020 518
Seguridade informática LUGO 02/01/2020 518
Servizos para o control de pragas LUGO 04/11/2019 388
Servizos para o control de pragas LUGO 09/03/2020 388
Soldadura con eléctrodo revestido e TIG LUGO 06/11/2019 758
Soldadura con eléctrodo revestido e TIG LUGO 11/11/2019 758
Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG LUGO 13/12/2019 678
Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG LUGO 06/05/2020 678
Xestión de márketing e comunicación LUGO 11/11/2019 828
Xestión de servizos para o control de organismos nocivos LUGO 02/03/2020 528
Xestión e control do aprovisionamento LUGO 12/11/2019 468
Xestión e control do aprovisionamento LUGO 08/01/2020 468
Xestión integrada dos recursos humanos LUGO 02/01/2020 808
Transporte sanitario MEIRA 11/11/2019 578
Actividades administrativas na relación co cliente MONFORTE DE LEMOS 14/01/2020 818
Actividades de venda MONFORTE DE LEMOS 07/04/2020 608
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais MONFORTE DE LEMOS 19/11/2019 468
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais MONFORTE DE LEMOS 27/11/2019 468
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais MONFORTE DE LEMOS 10/03/2020 468
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais MONFORTE DE LEMOS 16/04/2020 468
Competencia matemática N2 MONFORTE DE LEMOS 14/01/2020 138
Competencia matemática N2 MONFORTE DE LEMOS 15/04/2020 138
Comunicación en lingua galega N2 MONFORTE DE LEMOS 26/02/2020 38
Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos MONFORTE DE LEMOS 02/12/2019 388
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais MONFORTE DE LEMOS 22/11/2019 448
Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais MONFORTE DE LEMOS 28/11/2019 448
Sistemas microinformáticos MONFORTE DE LEMOS 01/04/2020 618
Actividades auxiliares en agricultura SARRIA 09/12/2019 388
Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais SARRIA 13/01/2020 288
Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes SARRIA 25/11/2019 288
Cociña SOBER 02/12/2019 828
Operacións básicas de restaurante e bar SOBER 01/06/2020 308
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais VILALBA 13/11/2019 468
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais VILALBA 03/04/2020 468
Competencia matemática N2 VILALBA 21/01/2020 138
Competencia matemática N2 VILALBA 31/03/2020 138
Comunicación en lingua galega N2 VILALBA 11/03/2020 38
Deseño na industria naval VILALBA 07/11/2019 658
Docencia da formación profesional para o emprego VILALBA 22/01/2020 398
Organización e proxectos de instalacións solares térmicas VILALBA 11/11/2019 648
Organización e proxectos de instalacións solares térmicas VILALBA 08/01/2020 648
Organización e xestión de almacéns VILALBA 21/05/2020 408
Programación de sistemas informáticos VILALBA 20/11/2019 608
Transporte sanitario VILALBA 02/01/2020 578
Transporte sanitario VILALBA 02/01/2020 578
Xestión da produción en fabricación mecánica VILALBA 22/05/2020 368
Print Friendly, PDF & Email